• W cenie wynajmu zawiera się również użycie sprzętu oświetleniowego, który znajduje się w studio oraz modyfikatorów światła.
  • W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy wynajmującego winny jest on pokryć koszty jego naprawy. O każdym takim przypadku wynajmujący jest zobowiązany powiadomić właściciela niezwłocznie po uszkodzeniu sprzętu.
  • W cenie wynajmu zawarte jest użycie tła polipropylenowego ( białe / czarne / niebieskie ) – użycie tła kartonowego płatne dodatkowo 20 zł za każdy metr użytego tła – o chęci użycia tła kartonowego należy powiadomić właściciela.
  • Studio fotograficzne należy po wynajmie zostawić w takim samym stanie w jakim się je zastało.
  • Za zakończenie wynajmu studia rozumie się moment opuszczenia studia przez wynajmującego oraz osoby przebywające z nim w studio. Każda rozpoczęta dodatkowa godzina wynajmu studia wynosi 50 zł.